Naši klienti

V oblasti správy nemovitostí zajišťuje STEP dlouhodobě zakázky pro níže uvedené odběratele, u nichž je možno získat i potřebné reference o službách  STEP:

  • komplexní správa objektu PPP s.r.o. (býv. Průmstav), Masarykovo nám. 1544 (podstatnou část objektu užívá Komerční banka) - cca 150 kanceláří od r.1990 – ing. Drábek 466772426
  • úklidové služby pro Povodí Labe, s.p. v areálu Cihelna - 70 kanc. od r. 1992 - ing. Šuláková, tel. 466 868 211
  • úklidové služby v sídle fy  M§M Reality Holding, a.s. -. od r.2008 
  • úklidové služby v prostorách Allianz pojišťovny, a.s. ve Smilově ulici  - od r. 2007– pí Kohoutová  464 463 014
  • úklidové služby v objektu Domu dětí a mládeže Alfa v Polabinách – od r.2002 – pí Kadlečková 468 002 101  

U těchto zákazníků byly a jsou na vyžádání prováděny i další jednorázové služby nad dohodnutý rámec smlouvy - provedené práce jsou po odsouhlasení fakturovány jako vícepráce.

Copyright © 2006 STEP v.o.s. Pardubice. Desgined by e-works.cz.