Agentura STEP Pardubice

Dnem 1.1.2014  došlo k převedení veškeré agendy podnikatelského subjektu Agentury STEP  na společnost STEP v.o.s. Pardubice.

Agentura STEP Pardubice vznikla již v říjnu roku 1990 s tím, že se jednalo o podnikatelský subjekt fyzické osoby ing. Lumíra Stehna, který za veškeré závazky ručil neomezeně celým svým majetkem.

Po více jak 20 let činnosti vykazuje STEP standardní a stabilizované výkony. Strategické umístění v centru města umožňuje operativní řešení všech eventuálních. problémů - zásobování, vícepráce, obměna pracovníků, kontrola a pod. STEP je ze zákona pojištěn proti ev. škodám způsobeným jeho pracovníky.

STEP v současné době zaměstnává v oblasti správy nemovitostí cca 25 pracovníků v různých formách pracovněprávních vztahů. Provoz firmy řídí 2 pracovníci THP s tím, že k řízení a zpracování potřebných agend je běžně využívána výpočetní technika. Roční obrat STEP  v roce 2013 dosáhl v oblasti správy nemovitostí objemu cca 3,5 mil. Kč.

Copyright © 2006 STEP v.o.s. Pardubice. Desgined by e-works.cz.